Mūsų teikiamos paslaugos

Projektavimas

Kelių, gatvių, tiltų, pėsčiųjų takų, hidrotechninių statinių, vandentiekio, nuotekų tinklų, valymo įrenginių, sąvartynų, melioracijos statinių, statybų techninės priežiūros darbai

Teritorijų planavimas

Žemės naudojimosi tvarkos nustatymo planų sudarymas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas (žemės sklypų padalijimas, atidalijimas ir sujungimas, žemės sklypų formavimas esamiems pastatams eksploatuoti, žemės sklypų pagrindinės žemės
naudojimo paskirties keitimas)

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas (ūkininko ūkio sodybų formavimas, miško įveisimo ne miško žemėje planavimas)

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas;

Žemės konsolidacijos
projektų rengimas

Specialiųjų planų rengimas

Konsultacijos

Geodezija

Geodezinių topografinių planų sudarymas, atnaujinimas

Požeminių komunikacijų
kontrolinių, geodezinių
nuotraukų sudarymas

Žemės sklypų ribų ir statinių ašių nužymėjimas vietovėje

Pastatų kontrolinių, geodezinių nuotraukų sudarymas

Servitutų nustatymo planų sudarymas notarinei sutarčiai

Kitų geodezinių darbų atlikimas

Konsultacijos

Kadastriniai matavimai

* Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Pastatų, statinių ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Konsultacijos

* Žemės sklypų ribas suderiname su
visais kaimynais. Matavimus suderiname su visomis reikalingomis institucijomis.
Byla savininkui atiduodama
suderinta su nacionalinės žemės
tarnybos skyriumi
.