Šiaulų hidroprojektas. logo

projektavimo, teritorijų planavimo, žemėtvarkos, geodezijos, kadastrinių matavimų paslaugos

Apie mus

UAB „Šiaulių hidroprojektas“ (buv. Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyrius) įkurta 1961 m.

Bendrovė turi daugiametę projektavimo patirtį, yra sukaupusi gerą inžinerinių - techninių darbuotojų potencialą ir stiprią
materialinę - techninę bazę.

Bendrovėje įdiegta vadybos sistema atitinkanti šiuos standartų reikalavimus: LST EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015); LST EN ISO 14001:2015 (EN ISO 14001:2015); LST 1977: 2008 (BS OHSAS 18001: 2007).

Dalis atliktų projektavimų darbų:

Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapo darbų techninė priežiūra.

Panevėžio geležinkelio stoties sausinimo sistemos rekonstrukcijos projektas.

Aukštojo tyro pelkės natūralaus hidrologinio režimo atstatymo techninis projektas.

Akmenės rajono savivaldybės Kruopių seniūnijos Pakalniškių kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektas.

Rėkyvos ežero batimetriniai matavimai.

Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymo Utenos mieste techninis projektas.

Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone techninis projektas.

Sporto aikštyno sutvarkymas Pagramančio miestelyje Šilalės rajone techninis projektas.

Biržų pilies tilto tvarkomųjų paveldosaugos darbų techninis projektas.

Jaunimo ir Mokyklos gatvių Birštone rekonstrukcijos techninis projektas.

Telšių miškų urėdijos Ubiškių girininkijos stumbryno statybos techninis projektas.

Tyrulių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo techninis projektas.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Vilniaus rajone (Zujūnuose, D. Riešėje, Riešėje) techninė priežiūra.

Valstybinių kelių, kelio juostos geodezinių matavimų, kelio statinio ir kelio užimamos žemės kadastrinių bylų sudarymo paslaugos Šiaulių, Telšių,
Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Kelmės rajonuose.

Gargždų m. Ramunių g. , Laukų g., Gluosnių g., Alyvų g. rekonstravimo darbų techninė priežiūra.

Masčio ežero dalies nuo Zakso kalno iki Paežerės gatvės išvalymo darbų projekto techninė priežiūra.

Rokiškio rajono Degesynės durpių telkinio siurblinės statybos techninis projektas.

Respublikos gatvės dalies nuo Mindaugo g. iki Vidūno g. rekonstravimo techninis projektas.

Susisiekimo komunikacijų (kelių) Biržų r., Karajimiškio k., vietinės reikšmės kelio Karajimiškis-Kauniai (nuo rajoninio kelio Nr. 1303 iki įvažiavimo į geologinį gamtos paminklą "Karvės ola") rekonstravimo techninis projektas.

Joniškio miesto naujųjų kapinių nusausinimo techninis darbo projektas.

Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymo, dangų įrengimo ir apšvietimo sistemos modernizavimo techninis projektas.

Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus gatvėje, rekonstravimo ir statybos techninis projektas.

Kėdainių rajono Pagirių kadastrinės vietovės Obelies sausinimo sistemos griovio O-3 ir jame esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas.

Susisiekimo komunikacijų (gatvės) ir inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) Kalnėnų gatvė 2B, Telšių mieste statybos techninis projektas.

Plungės rajono Didvyčių ir Šateikių kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo techninis projektas.

Akmenės rajono Agluonų kaimo biologinių nuotekų valymo įrenginių statybos darbų techninis darbo projektas.

VĮ Panevėžio miškų urėdijos Paežerio girininkijos naujo kelio statybos darbų techninė priežiūra.

Joniškio "Aušros" gimnazijos stadiono rekonstravimo techninis projektas".

Stumbryno Varėnos rajone Marcinkonių girininkijoje statybos techninis projektas.

Akmenė. Dabikinės upės krantų tvarkymas.

Šiauliai. Techninė priežiūra, Dvaro g.

Kelmės r. Junkilų k. tvenkinio hidrostatinys.

Utena. Liepto rekonstrukcija Utenos parke.

Biržai. Rekonstruotas tiltas i Biržų pilį.

Skuodas. Turgaus aikštės rekonstrukcija.